Fysio Emotionele Energetische Therapie (F.E.E.T.)

F.E.E.T. is een therapievorm die ervan uitgaat dat er aan elke vorm van disharmonie - zowel op fysisch, energetisch als op emotioneel vlak - onverwerkte emoties aan de basis liggen die blokkades veroorzaken, waardoor de energie niet normaal kan stromen doorheen het lichaam. F.E.E.T. werkt rechtstreeks op het onderbewustzijn en gaat terug naar de oorsprong van de energetische blokkades.
Deze therapie is veel meer dan de aanzet naar gezondheid. 
Men doet niet aan symptoombestrijding, maar men komt tot bij de OORZAAK van de klachten. Door de oorzaak weg te nemen zullen automatisch de symptomen verdwijnen waardoor men snel bevrijd wordt van de fysieke en emotionele klachten.
Via een testmethode van het autonome zenuwstelsel worden emotionele blokkades opgespoord die verantwoordelijk zijn voor bv.: trauma’s, angsten, agressie, overgevoeligheid, minderwaardig voelen, fobieën, hyperactiviteit, rusteloosheid, piekeren, examenstress, slapeloosheid, pijn, ontstekingen, psychosomatische klachten en vele andere lichamelijke en psychische problemen.
Zodra de blokkade gevonden is, wordt deze verwijderd door middel van een methode uit de acupressuur, de nulpuntstimulatie in de oren, in combinatie met een sjamanistische ademtechniek. Via deze therapie wordt de onbewuste irrationaliteit doorbroken die je in het dagelijks leven zo vaak parten speelt en krijg je een beter energetisch evenwicht.
De behandeling kan meerdere sessies bevatten. Het resultaat kan onmiddellijk zijn of er dient een korte periode voor het “innerlijk verwerken” in acht genomen te worden.
Deze behandeling wordt als alleenstaand gebruikt, waarbij geen andere hulpmiddelen meer nodig zijn. Het is een krachtig werkinstrument waar zeer goede en blijvende resultaten mee bekomen worden.