Wat is bioresonantie?

Deze video beschrijft een fundamenteel overzicht van bioresonantie volgens Paul Schmidt en Rayonex Biomedical GmbH. Het legt uit hoe de technologie werkt en duikt wat dieper in de technologie en het RAH of Rayonex Analyse- en Harmonisatiesysteem.

In deze praktijk wordt gebruik gemaakt van een bioresonantieapparaat van Rayonex.

Bioresonantieapparatuur van Rayonex Medical is de enige apparatuur die voldoet aan de nieuwste verordeningen en richtlijnen omtrent medische apparatuur namelijk de Europese verordening, de Medical Device Regulation MDR, die sinds 26 mei 2020 van kracht is.

Daarmee heeft Rayonex Medical twee goedgekeurde klasse I en klasse IIa medische bioresonantie apparaten voor klinieken, artsen, alternatieve genezers en therapeuten.

 

BIORESONANTIE

Het woord ‘bio’ betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. ‘Resonantie’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Van dit principe wordt gebruik gemaakt bij bioresonantie. Uitgangspunt is dat alle materie in de natuur een eigen trillingsfrequentie heeft. Dit geldt ook voor (de structuren van) het menselijk lichaam. Deze zwakke electro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. Het is deze lichaamseigen informatie die bij bioresonantie gebruikt wordt; zowel om inzicht in de klachten te krijgen als ook om mee te behandelen.

Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus belangrijk om deze besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.
Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals bijvoorbeeld amalgaam, bacteriën, virussen en ontstekingen kunnen dit frequentiebeeld verstoren .

 • Deze trillingsfrequenties zijn te meten en te beïnvloeden met een bioresonantieapparaat. In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Met behulp van het meetapparaat worden goede (harmonische) trillingen versterkt waardoor organen en orgaansystemen worden gestimuleerd en ondersteund. Het is ook mogelijk om schadelijke of verstorende (disharmonische) trillingen te verzwakken of uit te doven, waardoor het lichaam zich weer kan herstellen.

Bioresonantie wordt vaak ingezet bij:

 • Vermoeidheid
 • Darmklachten
 • Eczeem en andere huidaandoeningen
 • Hoofdpijn
 • Gewrichtsklachten
 • Concentratiestoornissen
 • Slaapproblemen
 • Littekens
 • Allergieën en intolerantie of een verdenking daarvan
 • Spierspanningen / spierpijnen
 • Gewrichtspijnen
 • Depressie 
 • Burnout
 • Fibromyalgie
 • Onbegrepen en onverklaarbare gezondheidsklachten


Het testen en behandelen met bioresonantie is volkomen pijnloos en daarmee geschikt voor kinderen (ook baby’s) en volwassenen.

De hierboven genoemde lijst vermeldt een aantal mogelijke behandelindicaties. Bij vragen over de behandelingsmogelijkheden voor uw specifieke situatie kan u mij steeds contacteren